Označava blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane pojave poledice. Znak se postavlja i uklanja u skladu s programom zimske službe.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
A01 – OPASNOST NA CESTI