Označava dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju i polijetanju. Simbol na znaku mora biti usklađen sa stvarnom situacijom.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
A01 – OPASNOST NA CESTI