Označava blizinu dijela ceste kojom se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
A01 – OPASNOST NA CESTI