Označava blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
A01 – OPASNOST NA CESTI