Označava cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i lako zapaljive tvari sukladno posebnom propisu.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
B10