Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna širina prelazi širinu označenu na prometnom znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa. Širina slobodnog cestovnog profila mora biti najmanje 0,40 m iznad širine naznačene na znaku.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
B22