Označava prometnu površinu koja je namijenjena isključivo za kretanje biciklista.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
B40