Označavaju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku. Znakovi se postavljaju na vrh ili rub pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjeravanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
B47