S bogatim strojnim parkom i stručnim timom, nudimo sljedeće usluge:

 • Tehnička priprema; izrada vizualizacija i radioničkih nacrta
 • Rezanje lima do 5mm na hidrauličnim škarama širine do 3000mm

 • Rezanje lima do 20mm na CNC plazmi dimenzija 1500x3000mm

 • Rezanje cijevi i profila do maksimalnog promjera 500mm

 • Savijanje lima na apkant preši 75t širine prizme 3000mm
 • Rolovanje lima do debljine 3mm širine 3000mm
 • Rolovanje cijevi do promjera 40mm
 • Usluge tokarenja
 • Usluge atestiranog zavarivanja TIG i MIG postupkom
 • Usluga lakiranja

Čelične konstrukcije

Metalna stubišta

Ograde i rukohvati

Platforme, balkoni i rampe

Autobusna stajališta

 • Izrada stajališta od čelika i inoxa

Dječja igrališta

 • Izrada certificiranih dječjih igrališta od čelika, aluminija, drveta i HDPEa
 • Izrada idejnih projekata

Urbana oprema

 • Izrada standarnih i personaliziranih proizvoda