S bogatim strojnim parkom i stručnim timom, nudimo sljedeće usluge:

 • Tehnička priprema; izrada vizualizacija i radioničkih nacrta
 • Rezanje lima do 5mm na hidrauličnim škarama širine do 3000mm

 • Rezanje lima do 20mm na CNC plazmi dimenzija 1500x3000mm

 • Rezanje cijevi i profila do maksimalnog promjera 250mm
 • Savijanje lima na apkant preši 75t širine prizme 3000mm
 • Rolovanje lima do debljine 3mm širine 3000mm
 • Rolovanje cijevi do promjera 40mm
 • Usluge tokarenja
 • Usluge atestiranog zavarivanja TIG i MIG postupkom

Dječija igrališta ( web katalog )

 • Izrada certificiranih dječijih igrališta od čelika, aluminija, drveta i HDPEa
 • Izrada idejnih projekata

Urbana oprema ( web katalog )

 • Izrada standarnih i personaliziranih proizvoda

Autobusna stajališta ( web katalog )

 • Izrada stajališta od čelika, inoxa i aluminija

Sportski program ( web katalog )

Vanjski fitness ( web katalog )

Metalne konstrukcije ( hale, nadstrešnice ) * fotografije

Platforme, balkoni i rampe * fotografije

Metalna stubišta * fotografije

Ograde i rukohvati * fotografije