Označavaju mjesto na kolniku na kojem se nalazi obilježen pješački ili pješačkobiciklistički prijelaz (C02), odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze ili trake preko kolnika (C02-1). Znakovi se izvode najmanje s koefcijentom retrorefeksije razreda RA2. Kada je na kolniku obilježen pješački i biciklistički prijelaz postavlja se samo znak C02. Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog (H19) i/ili biciklističkog prijelaza (H20). Znakovi se mogu postaviti na semaforski stup.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C02 – PJEŠAČKI PRIJELAZ