Označava mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz. Znak se postavlja samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog prolaza, odnosno iznad njega.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C04 – PODZEMNI ILI NADZEMNI PJEŠAČKI PROLAZ