Obavješćuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Znakovi se postavljaju uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće tom cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu. Znak C05 postavlja se na cesti s jednosmjernim prometom, a znak C05-1 postavlja se na kraku »T-raskrižja« kojim vozač ulazi na jednosmjernu cestu. Znak se može postaviti na semaforski stup.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C05-1 – CESTA S JEDNOSMJERNIM PROMETOM