Označava smjer privremenog obilaska. Položaj i izgled strelice mora odgovarati stvarnom smjeru privremenog obilaska. Ako je obilazan smjer samo za određenu vrstu vozila ili za pješake, tada se na lijevoj strani znaka nalazi simbol na koga se znak odnosi. Znak je narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2. Znak se može postaviti na semaforski stup.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C101 – PREDZNAK ZA OBILAZAK