Označava smjer privremenog obilaska prema naseljenom mjestu ispisanom na znaku. Položaj i izgled strelice mora odgovarati stvarnom smjeru privremenog obilaska. Boja umetnutog polja na znaku ovisi o kategoriji ceste na koju se upućuje, a umjesto naziva naseljenog mjesta može se upisati oznaka ceste ili vrsta vozila na koju se znak odnosi. Na znaku mogu biti ispisana najviše dva mjesta. Znak se izvodi na podlozi narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2. Znak se može postaviti na semaforski stup.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C102 – OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA OBILASKA