Obavješćuje sudionike u prometu o blizini dijela ceste na kojoj se izvode radovi na cesti i datumu početka i završetka radova. Znak se izvodi na podlozi narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C103 – OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA OBILASKA