Označava broj autoceste ili brze ceste te kilometar na kojem je znak postavljen. Podloga znaka za autoceste je zelene boje, a za brze ceste plave boje. Znak se postavlja s desne strane kolnika u smjeru vožnje ili u središnjem razdjelnom pojasu.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C114 – KILOMETARSKA OZNAKA ZA AUTOCESTE ILI BRZE CESTE