Označava cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak. Znak se izvodi na podlozi fluorescentno žuto-zelene boje koeficijenta retrorefleksije razreda RA3. Znak se postavlja na krakovima i odmorištima na autocestama ili brzim cestama.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C119 – KRIVI SMJER