Označava mjesto na kojem započinje područje u kojem se kreće veći broj slijepih i slabovidnih osoba.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C31 – PODRUČJE U KOJEM SE KREĆU SLIJEPE OSOBE