Označavaju blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi benzinska postaja (C42), benzinska postaja opskrbljena ukapljenim naftnim plinom (C42-1), benzinska postaja opskrbljena stlačenim prirodnim plinom (C42-2) ili postaja za punjenje električnih vozila (C42-3).

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C42-2 – BENZINSKA POSTAJA OPSKRBLJENA STLAČENIM PRIRODNIM PLINOM