Označavaju blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restoran (C45) ili prehrambeno-smještajni objekt (C45-1).

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C45 – RESTORAN