Označava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda. Znak se postavlja samo na području parkirališta i odmorišta.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C46 – PITKA VODA