Označava mjesto na kojem se nalazi taksi stajalište. Znak se postavlja na ulaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C49 – TAXI STAJALIŠTE