Označavaju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima (C54), boravak u prikolicama (C54-1) ili vozilima (C54-2) te mjesto na kojem se ispuštaju otpadne voze iz kamperskih vozila (C54-3). Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C54 – TEREN ZA KAMPIRANJE POD ŠATORIMA