Označava blizinu mjesta na kojem se nalazi javni nužnik. Znak se postavlja samo na parkiralištima i odmorištima.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C60 – WC