Označava mjesto na cesti odakle se cesta pruža po vodozaštitnom području i gdje svi vozači moraju biti osobito oprezni. Znaku mora biti dodana dopunska ploča E02.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C63 – VODOZAŠTITNO PODRUČJE