Označava mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila ili brza cesta.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C67 – ZAVRŠETAK CESTE NAMIJENJENE ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA ILI BRZE CESTE