Označavaju mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina kolnika za prisilno zaustavljanje vozila. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje. Znak C70 postavlja se 250 m (iznimno 150 m), u pravilu prije ugibališta te na ugibalištu u čijoj blizini nema SOS telefon, a znak C70-1 se postavlja na ugibalište na kojem se nalazi SOS telefon.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C70 – UGIBALIŠTE ZA ZAUSTAVLJANJE VOZILA U NUŽDI