Označava mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta. Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i označava od kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C77 – ZAVRŠETAK NASELJA