Označavaju vrste način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti plave boje. Sadržaj znakova može biti i drugačiji ovisno o vrsti i načinu plaćanja cestarine.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C99-3 – NAČIN PLAĆANJA CESTARINE