Loading...
D – Znakovi obavijesti za vođenje prometa2023-11-30T11:26:46+01:00

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, raskrižjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je:

  1. na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele boje
  2. na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele boje
  3. na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i natpisima crne boje
  4. za dijelove gradova, naselja i značajne objekte bijela sa simbolima i natpisima crne boje.

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačena odredišta.

Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.

Obavješćivanje sudionika u prometu prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa provodi se u pet stupnjeva, i to:

  • I. „prethodno obavješćivanje“
  • II. „obavješćivanje o smjeru kretanja“
  • III. „obavješćivanje o prestrojavanju“
  • IV. „obavješćivanje o skretanju“
  • V. „potvrdno obavješćivanje“.

Na autocestama i brzim cestama mora se postaviti svih pet stupnjeva obavijesti. Na mjerodavnim raskrižjima državnih i županijskih cesta, a ovisno o svrsi i cilju vođenja prometa, mora se postaviti najmanje drugi i četvrti stupanj, a treći ako je cesta s tri i više prometnih traka. Na mjerodavnim raskrižjima svih ostalih cesta, a ovisno o svrsi i cilju vođenja prometa, mora se postaviti najmanje četvrti stupanj obavijesti.

Ovisno o vrsti i kategoriji ceste, geometrijskom oblikovanju raskrižja te o udaljenosti dvaju susjednih raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obavezan.

Go to Top