Označavaju ime izlaza ili izdvajanje na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina. Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu. Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti. Znak D04-1 postavlja se na interregionalnim čvorištima. Kad se znak D04-2 izvodi na portalu u trećem stupnju obavijesti, nema bijelog polja nego se udaljenost do izlaza upisuje u zeleno polje ispred broja ceste na koju se izlazi. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje. Maksimalan broj naziva odredišta na znaku, u svim smjerovima, je šest. U jednom smjeru maksimalno je moguće označiti tri naziva odredišta. Znakovi se izvode najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znakovi D04 i D04-1 postavljaju se s desne strane kolnika, a znak D04-2 postavlja se na portalu iznad kolnika. Znak može sadržavati broj i oznaku ceste, »nacionalna auto oznaka« (C124) te simbol graničnog prijelaza.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
D04-2 – PREDPUTOKAZNA PLOČA – PORTALNA