Sadrži pobliže objašnjenje prometnog znaka riječima ili simbolom, ako to nije jasno određeno simbolom znaka.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
E05 – DOPUNSKA PLOČA