Označava uklanjanje vozila »paukom« na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz prometne znakove »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (B36) i »zabrana parkiranja« (B37).

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
E08 – DOPUNSKA PLOČA