Označavaju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do prometnog znaka, od prometnog znaka, odnosno s jedne ili druge strane prometnog znaka. Postavljaju se uz prometne znakove »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (B36) i »zabrana parkiranja« (B37).

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
E10-8 – DOPUNSKA PLOČA