Obavijesna ploča za kulturnu znamenitost (10), natpisom, simbolom ili grafičkim prikazom označava smjer i udaljenost do kulturne znamenitosti

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302