Putokazna ploča za usmjeravanje prema kulturnim znamenitostima ili objektu (20), označava smjer kojim se kreće do naznačene znamenitosti ili objekta.

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302