Putokazna ploča za smještajne objekte (40), označava pojedinačni smještajni objekt (hotel, hostel, kamp i drugo) prema kojem vodi cesta na koju putokazna ploča upućuje.

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302