Turističke informacije za određenu ponudu (50), upućuje na mjesta na kojima se mogu dobiti određene turističke ponude.

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302