Obavijesni putokaz (70), upućuje na važnije sadržaje i objekte u naselju.

Dimenzija
Folija RA1
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302