Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Nobilis d.o.o.
KK.03.2.1.19.0749

Tvrtka Nobilis d.o.o. je u okviru projekta nabavila softver koji je informatizirano glavne poslovne procese tvrtke te gotovi softverski paket i potrebni hardver koji unaprjeđuju i ubrzavaju proizvodnju prometne signalizacije.
Realizacija projekta doprinosi konkurentnosti tvrtke i proširenju poslovanja.
Cilj projekta je putem IKT sustava optimizirati interne poslovne procese, poglavito u dijelu skraćivanja vremena komunikacije i koordinacije rada među zaposlenicima.

Razdoblje provedbe projekta: 27.01.2020. do 27.09.2020. godine.
Ukupna vrijednost projekta: 430.299,08 kuna
Iznos EU potpore: 296.906,34 kuna.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj
Zajedno do fondova EU
Naziv korisnika: Nobilis d.o.o.
Kontakt osoba za više informacija: Damir Stošić
Kontakt broj: 031 506 160
Hrvatske republike 97, 31216 Antunovac
Telefon: +385 31506160
Za više informacija o EU fondovima : www.strukturnifondovi.hr.
Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost tvrtke Nobilis d.o.o.