Loading...
H – Oznake na kolniku i drugim površinama2023-01-11T17:28:09+01:00

Oznake na kolniku jesu:

  1. uzdužne oznake;
  2. poprečne oznake,
  3. ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.

Oznake na kolniku bijele su boje.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, žutom bojom obilježavaju se:

  • oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje;
  • crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;
  • oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom (slika H48);
  • oznake kojima se obilježavaju mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi–vozila, policija, biciklističke i pješačke staze i dr.);
  • naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe),
  • oznake kojima se privremeno preusmjerava promet (privremena regulacija prometa) i obilježavaju privremene opasnosti na kolniku.
Go to Top