Označava blizinu dijela ceste na kojoj se dogodila prometna nesreća. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak postavljaju i uklanjaju djelatnici policije ili upravitelj, odnosno održavatelj ceste.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
A01 – OPASNOST NA CESTI