Označava blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar. Simbol na znaku mora biti usklađen smjeru od kojeg učestalo puše jak bočni vjetar.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
A01 – OPASNOST NA CESTI