Označava blizinu dijela ceste kojom se često kreću ili uključuju u promet traktori i ostali radni strojevi.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
A01 – OPASNOST NA CESTI