Označava mjesto na kojem su postavljene naprave za smirivanje prometa. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C08 – UMJETNA IZBOČINA ILI UZDIGNUTA PLOHA