Označava pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta. Znak označava pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa kad je zbog obilaska naselja, zabrane ili oštećenja kolnika promet djelomice ili potpuno zabranjen. Znak je narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2. Kod daljnjeg usmjeravanja prometa znaku se mora dodati dopunska ploča s natpisom »OBILAZAK …km«.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C100 – PREDZNAK ZA OBILAZAK