Obavješćuju i označavaju smjer te način preusmjeravanja prometa prilikom privremenih regulacija prometa. Znakovi su narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak se postavlja na minimalnoj udaljenosti od 200 m prije mjesta preusmjeravanja prometa.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C106-3 – PREDZNAK ZA PREUSMJERAVANJE PROMETA NA CESTI PRILIKOM PRIVREMENIH REGULACIJA PROMETA