Označavaju broj državne ceste (C113), broj županijske ceste (C113-1) i broj lokalne ceste (C113-2). Znak C113 ima podlogu plave boje, znak C113-1 žute boje, a znak C113-2 bijele boje. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova ili kao umetnuti znak.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C113-1 – BROJ ŽUPANIJSKE CESTE