Označavaju kategoriju, broj, dionicu te kilometar javne ceste na kojoj je znak postavljen. Znak C115 označava oznaku dionice državne ceste, znak C115-1 županijske ceste, a znak C115-2 lokalne ceste. Znakovi imaju dva lica, a boja obje podloge je bijele boje. Znakovi se u pravilu, postavljaju s desne strane kolnika u smjeru vožnje.

Dimenzija
Folija
Norma HRN EN 12899-1:2008
Certifikat 1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302
C115-2 – OZNAKA DIONICE LOKALNE CESTE